Upravni sud grada Kan: HomeUpravni sud je nadležan da sudi, velika većina sporova, proizlaze iz aktivnosti vlade

Upravni sud grada Kan odbacuje primjena dva zatvorenika o uvjetima pritvora u centar

Upravni sud grada Kan potpisao s rešetkom, spadaju u kompetenciju dvadeset prosinca konvencije promoviranje posredovanja U upravni Sud grada Kan i žalbe upravni Sud Nantes potpisati s rešetkom Cana, Coutances-Avranches.

Pismo sudske prakse upravnog suda (Caen), koji obuhvaća razdoblje od srpnja do lipnja objavljeni rad poboljšati prijem stanovništva i standardima prilagođeni osobama s invalidnošću proći