Sudbena vlast — Sud za zaštitu odraslih i djece

Sud za zaštitu odraslih i djece (prethodno Suđenje o slučajevima pritvor do.) pruža vještine kod zakona švicarska imenuje organ za zaštitu odraslih i djece, kao i organ dužan je poduzeti mjere potrebne kako bi se osigurao prijenos nekretnina. Sastoji se od: zaštita odraslih i djece (prethodno Suđenje o slučajevima pritvor do.) ima vještine, što građanskog zakonika švicarskoj imenuje i djeteta, a organ je dužan poduzeti potrebne mjere kako bi se osigurao prijenos nekretnina. Sastoji se od: COPMA: Revizija zakona o pritvoru na Konferenciji ujedinjenih kantona u oblasti zaštite prava djece i odraslih Osoba koja je primila moć i misiju predstavljati