Naplate duga na starinski način — Ooreka

Dug nije vječna Korisno je znati: članci L potrošača Zakona glasi:»akcije profesionalce, za robu ili usluge koje oni pružaju potrošačima, je propisan u dvije godine.»Ovo pravilo se primjenjuje na sve zaposlenike, bez obzira na njihovu djelatnost, ali ima mnogo izuzetaka. Evo nekoliko primjera: datum od kojeg počinje roku koji je fiksiran na dan naplate spornih, a ne u dan isporuke (Cass, neu fjuin, pourvoi n°.). Imajte na umu: ako ste pitati, vremensko razdoblje u kojem je profesionalni za plaćanje duga, zastare se prekida i dugi rok počinje od datuma ovog pisma. Na primjer, ako je godinu i pol, te pošaljite