Genetska analiza

Možete dijeliti svoje znanje, poboljšava svoje (kao što je.) u skladu sa preporukama relevantnih projekata. Genetski testovi se održavaju na bilo koji tip tijela. Kod čovjeka se koriste u medicinske ili pravne (kriminalistička istraga) stanice tijela Genetski testovi se održavaju na bilo koji tip tijela. Kod čovjeka se koriste u medicinske ili pravne (kriminalistička istraga) DNK, određivanje spola-određivanje spola osobe s pomoću analize gena koji određuje spol, kada je seks-nije odredivo (tijelo mlada.)