Smjer administrativne Poslove — Islamska Organizacija za Obrazovanje, Znanost i Kulturu (Smjer administrativne Poslove-uređaj, zatražio da se osigura nesmetan rad u Branch na administrativnoj razini, sve alate potrebne za tu svrhu