Odvjetnici Francuskoj online!


Građanska odgovornost


Građanske odgovornosti, skraćeno RC je dužnost lica nadoknaditi nastalu štetu drugima. Građanska odgovornost se dijeli obično u dva glavna područja: odgovornost ugovornih obveza i obveza (nazivaju se i izvanugovorna odgovornost ili aquilienne)U velikom broju zemalja, građanska odgovornost je regulirano je niz članaka Građanskog Zakonika. Građanska odgovornost se razlikuje od kaznene odgovornosti U prvom slučaju, cilj je nadoknaditi štetu, a kao drugo, to je odgovoriti prije nego što Države za kršenje kaznenog zakona (vodeći, kao i obično, na kaznu ili na kaznu zatvora). Ako je zločin dovodi do individualne odgovornosti, čak i da postoji šteta, da je zadnji, za razliku od preduvjet građanske odgovornosti. Štete koje proizlaze iz povrede kaznenog zakona, kao što je, na primjer, krađe, također može biti doveden u civilnim sudovima kako bi dobili naknadu. Od odgovornosti ne koncept prisutan u pravne tradicije zajedničkog prava Umjesto toga, ti tradicija različitih grana prava, koji igraju sličnu ulogu: delikt prava, ugovornog prava, etc.