Odvjetnici Francuskoj online!


Administrativni pritvor


Možete dijeliti svoje znanje, poboljšava u skladu sa preporukama relevantnih projekata U Francuskoj, imaju ovlasti upravnog pritvor, baš pritvor carine (zadržavanje carinske) Poštivanje prava osigurana upravnim postupkomAdministrativni pritvor omogućuje održavanje u zatvoreni prostor stranac koji je predmet odluke udaljenost, čeka ga prisilnog protjerivanja.